CASE STUDY


Wdrożenie systemu Desktop Central
w Narodowym Centrum Badań
JądrowychJak usprawniliśmy zarządzanie stacjami roboczymi w jednym z największych instytutów naukowych w Polsce?


Bohater: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Główna siedziba Centrum znajduje się w Otwocku w dzielnicy Świerk. Zakłady i pracownie naukowe NCBJ zlokalizowane są także w Warszawie i w Łodzi.


Zatrudnia ponad 1100 fizyków, chemików, informatyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Nasza kadra naukowa to ponad 200 osób ze stopniem naukowym doktora, w tym ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych.


W Świerku na 44 hektarach powierzchni znajduje się m.in.:

 • - jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy Maria,
 • - Ośrodek Radioizotopów POLATOM,
 • - Park Naukowo-Technologiczny,
 • - Centrum Informatyczne Świerk CIŚ z wydajnym superkomputerem (klastrem komputerowym).

W 2020 roku realizowaliśmy 107 projektów różnego typu (m.in. 38 grantów NCN, 8 NCBiR, 18 H2020, 9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Potrzeby:

 • • inwentaryzacja zasobów IT we wszystkich jednostkach,
 • • zorganizowanie zdalnego wsparcia technicznego który miałoby wygodny dostęp do specyfikacji sprzętu i oprogramowania użytkownika,
 • • raportowanie wykorzystywania zakupionych licencji,
 • • zarządzanie instalacjami, niezależnie od praw dostępu,
 • • jedno zcentralizowane środowisko pracy dla administratorów,
 • • uaktualnianie oprogramowania pochodzącego od różnych producentów.

Uwarunkowania środowiska IT:

 • • 4 ośrodki, wielu użytkowników stale zmieniających swoją lokalizację,
 • • częściowe wsparcie Active Directory,
 • • ponad 1200 pracowników,
 • • 12 administratorów IT i pracowników helpdesk.

Rozwiązanie:

Desktop Central Enterprise


Instytut postanowił wypróbować narzędzie do zarządzania stacjami roboczymi od ManageEngine, czyli Desktop Central. Przeprowadzono konsultacje z zespołem, a następnie odpowiednie testy, które pracownicy ocenili pozytywnie. Wśród argumentów „za” pojawiły się także: dobry stosunek jakości do ceny, kompleksowość rozwiązania oraz dobra współpraca z zespołem Intracare sp. z o.o

Szybkie i bezproblemowe wdrożenie

Niewątpliwą zaletą było szybkie i bezproblemowe wdrożenie systemu.


Zgodnie z ustalonym harmonogramem przeprowadzono konsultacje z zespołem wdrożeniowym, na podstawie których otrzymaliśmy dokumentację z propozycją architektury. Wdrożenie głównego serwera aplikacyjnego oraz modułów bezpieczeństwa zajęło jedynie 2 dni. Propagacja agentów systemu przeprowadzona była częściowo za pośrednictwem polityk Active Directory, w części stacji niewspieranej przez usługi domenowe zespół wdrożeniowy szybko i sprawnie wdrożył agentów manualnie.


Wdrożenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla zespołu IT instytutu trwało jedynie 10 dni.

Korzyści z wdrożenia systemu Desktop Central oczami pracowników Instytutu

Dla zespołu niewątpliwą zaletą było zastąpienie wielu dotychczasowych rozwiązań jednym zunifikowanym systemem zapewniającym:

 • • wgląd do specyfikacji stacji roboczych użytkowników,
 • • możliwość realizowania wsparcia zdalnie,
 • • przeprowadzanie aktualizacji patchy i instalacji nowego oprogramowania w rozproszonym środowisku w szczególności podczas pracy zdalnej w dobie pandemii COVID-19.

Skala wdrożenia systemu

Korzyści z wdrożenia Desktop Central według pracowników NCBJ:

 • • podniesienie skuteczności wdrażania aktualizacji dla rozwiązań Microsoft oraz rozwiązań firm trzecich,
 • • lepsze i łatwiejsze raportowanie zmian oraz zasobów,
 • • łatwiejsze masowe wdrażanie nowego oprogramowania w szczególności w dobie nagłych zmian trybu pracy a za tym i potrzeb użytkowników w czasie pandemii,
 • • możliwość wspierania użytkowników bez konieczności przerywania im pracy,
 • • łatwy i intuicyjny panel do zdalnej pomocy
 • • łatwiejsze rozliczanie i zarządzanie zakupionymi licencjami,
 • • możliwość stworzenia kiosku z aplikacjami dla użytkowników co znacząco odciążyło prace w naszym zespole.

„Nie chcemy sobie wyobrażać jak ciężko byłoby nam przejść przez czas wymuszonych przez pandemię zmian w środowisku użytkowników, gdyby nie uprzednie wdrożenie systemu Desktop Cental.”

mgr inż. Jacek Szlachciak, dyrektor IT w NCBJ