Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Na podstawie doświadczeń związanych z infrastrukturą, spoglądamy na bezpieczeństwo w sposób powiązany z innymi elementami. Przyjęliśmy kilka elementarnych punktów, które są istotne w budowaniu bezpiecznych środowisk, min.:

  • Szyfrowanie danych w ruchu i spoczynku, także w chmurze hybrydowej
  • Wykrywanie i zapobieganie atakom na infrastrukturę systemową i stacje końcowe
  • Wykrywanie i ochrona przed infiltracją środowisk i eksfiltracją danych
  • Usprawnienie bezpiecznej komunikacji pomiędzy elementami składowymi infrastruktury
  • Monitorowanie i egzekwowanie dostępu do wrażliwej części infrastruktury
  • Ochrona własności intelektualnych i danych osobowych

W powyższym zakresie Intracare oferuje rozwiązania następujących firm: