Składowanie i przetwarzanie danych

W dobie przetwarzania i magazynowania dużych ilości danych, nieodzownym elementem staje się ich optymalne składowanie. Zaletami proponowanych rozwiązań jest:

  • Składowanie wielkich zbiorów danych (kopie zapasowe, archiwa, nagrania CCTV)
  • Zapewnienie możliwości odtworzenia danych w żądanym punkcie czasu
  • Automatyzacja procesu tworzenia i testowania kopii zapasowych oraz archiwizacji danych
  • Możliwość elastycznej rozbudowy bez konieczności migracji danych i wymiany urządzeń
  • Obniżenie kosztów posiadania i obsługi narzędzi i systemów
  • Zapewnienie nieprzerwanego i wydajnego dostępu do danych
  • Dostarczenie elastycznego modelu przechowywania danych
  • Unifikacja w dostępie do danych, wsparcie dla wymagających aplikacji

W powyższym zakresie Intracare oferuje rozwiązania następujących firm: