Zarządzanie usługami IT

Istotną kwestią każdej infrastruktury, jest zapewnienie należytej diagnostyki. Opóźnienia lub błędy aplikacji wymagają systemów typu APM (Application Performance Monitoring), wydajność sieci systemów NPM (Network Performance Monitoring), natomiast bezpieczeństwo systemów typu BDSA (Big Data Security Analytics). Rozwiązania w tym zakresie zapewniają:

 • Analizę i wspieranie procesów analitycznych związanych z wydajnością i optymalizacją w środowiskach
  • Pamięci masowych
  • Wirtualizacji
  • Aplikacji
 • Analizę przepływów danych w sieciach teleinformatycznych
 • Analizę zdarzeń sieciowych i systemowych, korelacje zdarzeń
 • Usprawnienie rozwiązywania problemów wydajnościowych i połączeniowych
 • Ujednolicenie sposobu zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa

W powyższym zakresie Intracare oferuje rozwiązania następujących firm: