Hydrastor - czyli tzw. „secondary storage”. Jest to urządzenie do przechowywania kopii zapasowych z wbudowaną deduplikacją globalną. Stosując więcej niż jedno urządzenie HydraStor budujemy wielowęzłowe rozwiązanie, gwarantujące nam większa odporność na awarie dysków niż RAID6 a także zyskujemy możliwość zarządzania kopiami zapasowymi z poziomu jednej konsoli w ramach jednego logicznego urządzenia. W przeciwieństwie do konkurencji, istnieje możliwość migracji bądź rozbudowy systemu w trybie online (bezprzerwowo). Największa przepustowość na jedna godzinę w porównaniu do konkurencji na rynku. Natywna integracja z systemami backup'owymi takimi jak CommVault, Veeam, Avamar, Netbackup, HP, IBM i inne.