Movstat to kompleksowy ekosystem służący do precyzyjnej analizy ruchu pieszego w miejscach publicznych, dostarczający zarządcom obiektów typu: obiekty handlowe, komunikacja publiczna, powierzchnie biurowe, kompleksową, bieżącą informację o szczegółach związanych z zachowaniem pieszych. MovSTAT zbiera, analizuje i w przyjazny sposób prezentuje dane, wnioski i rekomendacje. System oparty o analizę obrazu video.

Kompleksowy system precyzyjnej analizy ruchu pieszego w miejscach publicznych (przestrzenie handlowe, miejsca użyteczności publicznej, komunikacja publiczna, budynki biurowe).

Korzyści

RETAIL (sklepy, sieci):

  • optymalizacja wykorzystania przestrzeni, zgodna z modelem biznesowym Klienta (layout sklepu, powierzchni biurowych): czas spędzany w obiekcie, optymalne ścieżki przejścia,
  • benchmarking obiektów,
  • zarządzanie ofertą (właściwy dobór asortymentu, szybkie reakcje na zmiany)
  • łączenie danych z danymi sprzedażowymi (paragony), systemy lojalnościowe, systemy beaconowe itp.
  • bardziej optymalne zarządzanie kadrami (dostępność pracowników vs ruch np.: ilość otwartych kas)
  • analiza efektywności działań promocyjnych,

RETAIL (zarządzający obiektami) + inne:

  • warunki oferty najmu powierzchni komercyjnych skorelowane z ich (na bieżąco monitorowanym) potencjałem (rzeczywisty ruch)

WSZYSCY:

  • big data, analiza trendów, predykcja zmian, odnajdywanie korelacji, nieoczywistych zależności