IBM QRadar SIEM to produkt ze ścisłej czołówki w zakresie kolekcji logów, ich normalizacji, korelacji, wykrywania incydentów bezpieczeństwa i raportowania we wszystkich wymienionych płaszczyznach. Analiza przepływów informacji w sieci (ang. flows) w połączeniu z logami i wykrywaniem anomalii, odróżnia go od konkurencji i wynosi na pierwsze miejsce w rankingu ang. Security Incident And Event Management.

Dzięki temu rozwiązaniu administratorzy bezpieczeństwa, analitycy, architekci jak i osoby odpowiedzialne za ciągłość działania w organizacjach, uzyskują całościowe podejście do zarządzania zasobami informacyjnymi w fimie, działając jednocześnie proaktywnie w aspektach wczesnego wykrywania symptomów przyszłych problemów jak i szybkiej reakcji na zaistniałe incydenty (rozbudowane możliwości analizy).


Zarządzanie IBM QRadar SIEM jest bardzo intuicyjne – jedna konsola web z tzw. zakładkami, którą można dostosować do aktualnych potrzeb zalogowanego użytkownika przy pomocy przygotowanych wcześniej widoków, ścisłej kontroli uprawnień w systemie (przypisanie roli w oparciu o wskazane grupy źródeł logów, adresację IP, oraz funkcji dostępnych w systemie). Dostosowanie silników do normalizacji logów (rozumiana, jako obsługa logów z własnych aplikacji), jak i budowa widoków nie wymaga posiadania wiedzy programistycznej. Wszystko daje się uzyskać poprzez interfejs graficzny, albo dostosowanie wzorca w pliku xml.

W założeniach architektonicznych IBM QRadar SIEM ma budowę modularną co sprawia, że można go zastosować w małych i średnich organizacjach (urządzenie typu wszystko w jednym czyli ang. All In One) jak i w ogromnej skali środowiskach, przetwarzających gigantyczne ilości logów i przepływów ang. flows.