Symantec DLP rozwiązanie z zakresu zapobiegania utracie danych umożliwia w zautomatyzowany sposób monitorować i chronić informację transportowane poza organizację.


Rozwiązanie to, korzystając z centralnych reguł, dzięki dokładnej analizie treści umożliwia identyfikowanie, monitorowanie i ochronę danych przechowywanych, przenoszonych i używanych przez użytkowników, zapewniając wygodę obsługi z jednej konsoli posiadającej pełen ogląd wszystkich komponentów.


Nie ma potrzeby ręcznej ochrony danych, treść jest skanowana, a następnie przy użyciu zaawansowanych technik określany jest sposób ochrony informacji. Przykładowo możliwe jest ustawienie reguły która zablokuje wychodzące wiadomości e-mail zawierające informacje o kartach kredytowych klientów. Innym przykładem jest znalezienie na wszystkich serwerach i urządzeniach końcowych wszystkich dokumentów zawierających całość lub część planu nowej usługi.


Według statystyk 1 na 50 plików przechowywanych na stacjach roboczych i współużytkowanych serwerach plików zawiera dane naruszające zarówno wewnętrzną politykę bezpieczeństwa, jak i przepisy. Co więcej, większość firm nie ma odpowiednich środków, aby zidentyfikować te informacje poufne i poddać je kwarantannie. Stanowi to ryzyko również przy kontroli i może prowadzić do utraty własności intelektualnej oraz ujawnienia nieodpowiednich treści.


Kompleksowe rozwiązanie, które skutecznie ogranicza ryzyko, musi umożliwiać dokładne wykrywanie ujawnionych danych chronionych, przechowywanych na serwerach plików oraz repozytoriach dokumentów i wiadomościach e-mail, witrynach internetowych, relacyjnych bazach danych lub innych repozytoriach danych. Po zidentyfikowaniu danych chronionych takie rozwiązanie powinno umożliwiać ich ochronę dzięki automatycznemu zastosowaniu reguł ochrony danych. Najlepsze rozwiązania z zakresu zapobiegania utracie danych umożliwią to dzięki integracji z systemami szyfrowania danych, archiwizacji i wielowarstwowymi systemami pamięci masowej. Te możliwości stanowią pierwszą linię obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ponieważ umożliwiają ochronę informacji poufnych, zanim będzie możliwe ich przesłanie. Zapobieganie wysyłaniu danych poufnych poza organizację wymaga przede wszystkim kompleksowego monitorowania wielu dróg wyjścia oraz urządzeń końcowych. System taki powinien móc analizować informacje wysyłane pocztą elektroniczną, komunikatory, kopiowane danych po sieci, na urządzenia przenośne. Jednocześnie monitorując i chroniąc również dane przesyłane na urządzenia mobilne. Systemy klasy DLP są jednocześnie systemami które wymagają szczególnej wiedzy i umiejętności, nie tylko technicznych ale organizacyjnych. Skuteczne wdrożenie systemu DLP nie ogranicza się jak w większości systemów tylko do zainstalowania i podstawowej konfiguracji, ale wymaga przede wszystkim zrozumienia specyfiki firmy, jej procesów biznesowych w taki sposób, aby je przełożyć na reguły wykrywania w systemie. Nasi specjaliści mają duże doświadczenie praktyczne w projektach wdrożeniowych systemów DLP od momentu rozpoczęcia analizy biznesowej, poprzez techniczne aspekty instalacyjne i konfiguracyjne, tworzenie polityk i reguł, aż po dalszy rozwój systemu.